Voorwaarden Totaal Service Abonnement

Algemene bepalingen

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werk. Met betrekking tot het Totaal Service Abonnement.

De overeenkomst

  • Defecten die zijn ontstaan door blikseminslag, bevriezing, van installatiedelen of deskundige bediening vallen niet onder het service abonnement. Evenals uw thermostaat, radiatoren e.d. Dit zal worden verrekend tegen de dan geldende tarieven.
  • Het herstel van beschadigingen veroorzaakt door of namens gebruiker vallen niet onder het contract.
  • Het bijvullen, ontluchten van de installatie, ontsteken van de waakvlam vallen niet onder het contract. 

Betaling

  • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
  • Wanneer er nog niet is betaald en er al wel werkzaamheden zijn verricht in de periode na de vastgestelde betaaldatum, wordt dit berekend volgens de geldende tarieven. Dit zal dan afgehandeld worden, alsof er geen contract bestaat.
  • Verhoging van de contractprijs zal plaats vinden zoals deze wordt voorgeschreven door de ministerie van Economische zaken. 

Duur van overeenkomst

  • De minimale looptijd van het contract is 2 jaar.  

Beëindiging

  • Het contract dient minstens een maand voor het einde van het contract jaar schriftelijk te worden opzegt.