Privacyverklaring

Privacyverklaring H. Pronk CV-Installatietechniek

Bij H. Pronk CV-Installatietechniek hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We zetten ons in om alle persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

H. Pronk CV-Installatietechniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u hier verder nog vragen over heeft, kunt u ons bereiken via de ‘contact’ pagina of via info@hpronkcvinstallatietechniek.nl

Persoonsgegevens die we verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens ter grondslag dat het noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Persoonsgegevens verstrekt middels het contactformulier, e-mail of telefonisch contact. Zoals:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals het installeren, onderhouden en repareren van CV-installaties en aanverwante producten en diensten;
 • Het opstellen van offertes, facturen en andere administratieve doeleinden;
 • Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om contact met u op te nemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren. Wij hanteren de volgende richtlijnen; de verstrekte persoonsgegevens blijven bewaard tot het moment van wederopzegging of na verzoek van verwijdering.

Delen van gegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer dat wettelijk verplicht is.

Uw rechten

U heeft het recht om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door contact met ons op te nemen via info@hpronkcvinstallatietechniek.nl

Beveiliging

Wij nemen bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hpronkcvinsllatietechniek.nl