Disclaimer

De informatie op deze website valt onder verantwoordelijkheid van H. Pronk CV-Installatietechniek. Ondanks de hoge hoeveelheid zorg en aandacht die wij aan de website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De informatie op pronkinstallatietechniek.nl kan altijd, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, worden aangepast. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid van een bepaald doel of anderszins. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of in enig opzicht verband houdt met het gebruik ervan.